top of page
Lotte Vanfraechem

Opleiding

Lotte VANFRAECHEM behaalde, met onderscheiding, het diploma van licentiaat (Master) in de rechten aan de Universiteit Gent op 4 juli 2003.

Zij liep Humaniora in het KA Voskenslaan Gent, richting Latijn - 8 uur Wiskunde.

 

Advocaat

Sinds oktober 2003 is Lotte advocaat en werkt zij bij gereputeerde kantoren.

In december 2014 richtte zij het kantoor LEX LIBRIS op. Zij werkt vanuit Gent, voor cliënten en voor andere advocaten en juridische beroepsbeoefenaars. Sinds september 2015 vormt zij een netwerk met stafhouder Marc CALLANT - GANDALEX, en is zij aangesloten bij EUROJURIS.

Voorheen werkte zij bij de advocatenkantoren Frans BAERT & Vennoten te Gent (2003-2007), DEVERS te Gent (2007-2008) en MERTENS & DE PAEPE te Gent (2008-2014).

Zij neemt jaarlijks als arbiter deel aan de internationale pleitcompetitie over handelsarbitrage en internationaal kooprecht “The Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot” in Wenen. 

 

Academicus

Lotte is vrijwillig medewerker van professor dr. Jinske VERHELLEN (sinds 2014) voor het vak internationaal privaatrecht aan de Universiteit Gent. Van 2007 tot en met 2010 werkte Lotte als deeltijds (30%) praktijkassistent van em. professor dr. Johan ERAUW voor het vak internationaal privaatrecht aan de Universiteit Gent, en nadien als vrijwillig medewerker van em. professor dr. Johan ERAUW (2011-2012).

 

Lotte schrijft artikelen en bijdragen in juridische tijdschriften en boeken. Zij is editor en auteur van een overzichtswerk Duiding Internationaal Privaatrecht, verschenen in november 2014 bij Larcier (813 p.). Lotte heeft een boek geschreven over de Europese betalingsbevelprocedure, verschenen in oktober 2016 bij Kluwer (234 p.).

Lotte spreekt geregeld op studiedagen en seminaries. Zij heeft les gegeven aan universiteiten en hogescholen, centra voor beroepsvervolmaking en het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO).

Talenkennis

Nederlands (moedertaal)

Frans

Engels

Duits (passieve kennis)

bottom of page